ลดการสร้างขยะ

กิจกรรมจากชุมนุม Zero Waste School โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ได้เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง การลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Zero wease_๑๙๐๙๑๓_0009Zero wease_๑๙๐๙๑๓_0007Zero wease_๑๙๐๙๑๓_0004

Bookmark the permalink.

Comments are closed