ประเมินกลั่นกรอง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขอบคุณภาพจากคณะครูทุกท่านค่ะ

« 1 of 4 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed