อบรม IS

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าอิสระด้วยตนเอง (Independent study:IS) ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล

ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย มีสิทธิกุล ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed