ค่าย สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดค่ายและการเรียนวันแรกของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. fundas samsung galaxy s7 ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาววรัญญา ชังเมือง ม.5/พ, fundas iphone 11 นายธีรภัทร แสงกระจ่าง ม.5/พ และนายภูมิภัทร เอี่ยมชัย ม.5/1 ระหว่าง วันที่ 1-17 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

หมายเหตุ: สอวน. fundas samsung galaxy s8 plus หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ค่ายนี้เป็นเสมือนประตูสู่การสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed