อบรมถอดบทเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ปีการศึกษา 2562

ขอบคุณภาพจากนักศึกษาฝึกสอน สุทัศน์  คำภา ค่ะ

« 2 of 13 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed