พิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีถวายบังคมและน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอบคุณภาพจาก รองฯ อมรา อิ่มศิลป์

S__2187274

S__2187268 S__2244610

S__2187270

Bookmark the permalink.

Comments are closed