งาน3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิขาการ

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมงานและเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน “3ทศวรรษน้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ” ครบรอบ 30 ปี โอลิมปิกวิชาการ
โดยนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงกิจกรรมการไทเทรตในห้องสาขาวิชาเคมี และเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆภายในงาน
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
โดยมีครูผู้ควบคุมคือครูภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ และครูวรรณพร ยิ้มฉาย

ขอบคุณ VDO จาก สํานักข่าวไทย TNAMCOT
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก ครูภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ค่ะ

569629-youtube-640x360นาทีที่ 9:12

Bookmark the permalink.

Comments are closed