เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดการประกวด “KruKid Contest” 2019 KidBright: Coding at School for Teacher
ผลงานของคุณครูได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 20 ผลงานสุดท้าย

ชื่อผลงานโครงงาน : เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์
ผู้พัฒนา 1 : ดร.บุญเหลือ หอมเนียม
ผู้พัฒนา 2 : นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 5

ขอบคุณ VDO จาก KidBright Nectec

Untitled-3

Bookmark the permalink.

Comments are closed