ติว O-NET

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณภาพจากคณะครูค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed