คะแนนสอบปลายภาคร้อยละ 85 ขึ้นไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบปลายภาคร้อยละ 85 ขึ้นไป

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อุทัย  มีสิทธิกุล ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed