ศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ มาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.ศิริมาลา ใจแสน ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed