ครอบครัวพอเพียง

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง และศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม “ครอบครัวพอเพียงส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนวัดธรรมามูล ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมามูล และโรงเรียนวัดพระยาตาก โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธัญญอุดม มาให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขอนามัยที่ถูกต้อง

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.5/3 ค่ะ

« 1 of 5 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed