รวมข้อมูลการรับนักเรียน

ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

 

cnp63

 

pol

 

2541

231

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Gifted
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทโรงเรียนเดิม (ชนพ)

 

523

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษ Gifted
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน MEP

 

covid

images

1tt 4tt
1k 4k
m1sg 4s
1m 4cnp

3

2

35

1

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed