ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(ตามแนวทาง สสวท.และสอวน.) และประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted) วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประกาศเรื่อง การมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัว ม.1

 

พ1 พ1ส
g1 g1ส
m1m  

Bookmark the permalink.

Comments are closed