ม.4 ห้องเรียนพิเศษ,Gifted เข้ากรอกข้อมูล

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ Gifted  ปีการศึกษา 2563
ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ของโรงเรียนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

ปิดระบบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 18:00 น.

คลิ๊กดูใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, Gifted

Bookmark the permalink.

Comments are closed