แจ้ง E-mail ห้องโครงการ

แจ้ง E-mail address ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
E-Mail จะสามารถใช้ได้จนถึงจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม.6 หลังจากนั้นจะถูกดึง E-mail คืนเพื่อให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้ใช้

 

 

1111

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed