นักเรียนม.1 ห้อง1/1 – 1/10 ให้กรอกข้อมูล

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 – 1/10  ปีการศึกษา 2563
ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ของโรงเรียนสำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์

ปิดระบบรับข้อมูล วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 22:00 น.

 

คลิ๊กดูใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากมีการเลื่อนห้องหรือเลขที่

กรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูล ก่อนกดส่งข้อมูล

Bookmark the permalink.

Comments are closed