นักเรียน ม.4 ห้อง4/1-4/9 ให้เข้ากรอกข้อมูล

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1-4/9  ปีการศึกษา 2563
ให้ดำเนินการเข้ากรอกข้อมูลเพื่อรับ E-Mail ของโรงเรียนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

ปิดระบบ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 22:00 น.

>>>  คลิ๊กดูใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับปรับปรุง) เนื่องจากมีการเลื่อนห้องหรือเลขที่ <<<

กรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูล ก่อนกดส่งข้อมูล

Bookmark the permalink.

Comments are closed