แจ้ง E-Mail ม.4/1-4/9

แจ้ง E-Mail Address ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1 -4/9

หากมีปัญหาในการเข้าใช้ E-mail หรือ เข้า Classroom โปรดติดต่อคุณครูที่ปรึกษา
โดยแจ้ง E-mail, ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ และปัญหาที่พบ เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไข

 

em ws

Untitled-3

Bookmark the permalink.

Comments are closed