อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรรายวิชา การออกแบบหน่วยยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย  มีสิทธิกุล และ อ.พลพิพัฒน์ ทิพยไชย ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed