ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียน

ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

ขอบคุณภาพจาก อ.อุทัย  มีสิทธิกุล

Bookmark the permalink.

Comments are closed