อบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจสันติบาล1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จัดอบรมโครงการ “สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” 
เพื่อเป็นการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหาากษัตริย์

ขอบคุณภาพจาก อ.ธีรพงศ์ เพ็งชัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed