กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ระหว่างวันที่ 3 – 15 สิงหาคม 2563

85 32

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ที่ http://www.dev31.in.th/SBCNP/Pages/PrintReportPayInForStudent.aspx

นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา  หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking Application

*** นักเรียนนำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน ส่งครูประจำชั้นภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน

12409137942011

Bookmark the permalink.

Comments are closed