ข้อมูลครูและบุคลากร

กลุ่มบุคลากร

เพศ

รวม(คน)

วุฒิการศึกษา

วิทยฐานะ

ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก ไม่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
กลุ่มบริหาร

2

1

3

2

1

2

1

กลุ่มภาษาไทย

2

10

12

4

8

5

4

3

กลุ่มคณิตศาสตร์

4

19

23

7

16

9

5

9

กลุ่มวิทยาศาสตร์

5

25

30

12

18

12

8

10

กลุ่มสังคมศึกษาฯ

7

13

20

11

9

13

3

4

กลุ่มสุขศึกษาฯ

7

1

8

6

2

1

1

6

กลุ่มศิลปะ

6

1

7

6

1

6

1

กลุ่มการงานอาชีพฯ

5

12

17

6

10

1

2

11

11

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

20

20

15

5

9

3

8

แนะแนว

3

2

5

2

3

1

4

กลุ่มสนับสนุนฯ

6

6

6

2

2

2

รวมครูผู้สอน

41

110

151

75

74

2

59

39

59

1

กลุ่มครูอัตราจ้าง

3

3

3

กลุ่มลูกจ้างประจำ

9

9

2

กลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักงาน

4

4

2

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว
(แม่บ้าน)

8

8

กลุ่มครูจ้างชาวต่างชาติ 3 1 4

รวมทั้งสิ้น

53

126

179

82

74

2

59

39

59

1

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Comments are closed