ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
Chainatpittayakom School

สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
(การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม)

ข้อมูลโรงเรียน

อักษรย่อ

 •  ช.น.พ./C.N.P.

สถาปนา

 • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 (108 ปี)

ผู้ก่อตั้ง

 • พระไชยนฤนาท

สังกัดการศึกษา

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กระทรวงศึกษาธิการ

คติพจน์

 • สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา (การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม )

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • หลวงพ่อธรรมจักรปางประทานพร ประทับยืนบนดอกบัวบานเหนืออักษรย่อ ช.น.พ.

สีประจำโรงเรียน

 • ม่วง – ขาว คือสีประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่าง2โรงเรียน นั่นคือ โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฏร์คือสีแดง-ขาว และสีประจำโรงเรียนสตรีชัยนาทคือสีน้ำเงิน-ขาว เมื่อร่วมโรงเรียนวิชัยบำรุงราษฏร์และโรงเรียนสตรีชัยนาทเข้าด้วยกันแล้ว จึงยังคงสีขาวไว้ สีน้ำเงินและสีแดงรวมกันเป็นสีม่วง ดังนั้นสีม่วง-ขาวจึงเป็นสีประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ปรัชญาของโรงเรียน

 • สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

ปรัชญาของนักเรียน

 • ระเบียบ วินัย เข้มแข็ง มานะ อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 • ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

 • พระพุทธรัตนโกสินทร์ชัยนาทมงคล ปางประทานพร

เพลงประจำโรงเรียน

Comments are closed