แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

home

นโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิ๊กเพื่อดู : นโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง