ตรวจสอบผลการเรียน ONLINE

ตรวจสอบผลการเรียน ONLINE

คำชี้แจง : 1. หมายเลขประจำตัว =ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 31859
2. รหัสผ่าน = ให้กรอกวันเดือนปีเกิด 10 หลัก เช่น เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 ให้กรอก 02/04/2546

Comments are closed